Automatisk Persontelling (APC) har lenge vært et godt kjent produkt i kollektivbransjen, og noe vi i CallistoTech har mye erfaring med. Basert på disse erfaringene ønsket vi å se på muligheten for å introdusere disse løsningene til nye bransjer vi ser kan dra nytte av dette, slik som for eksempel i butikker.

Nå er den første piloten i gang – og vi gleder oss!

– Gjennom et samarbeid med elektrogrossist Berggård Amundsen AS i forbindelse med oppstart av deres nye butikk innen elektromateriell for installatører i Oslo, er vi nå i gang med live-test av løsning i butikk. Elektrogrossisten ble tidlig interessert og ønsket raskt å vite mer om vår løsning og videre muligheter, sier Øystein Haugen – teknisk ansvarlig for prosjektet fra CallistoTech.

– Vi skal være best i klassen uttaler Claus Kristoffersen, salgssjef i Berggård Amundsen. Vi ønsker aktivt å vise ansvar, noe vi vet oppfattes positivt av både ansatte og kunder. Med løsningen fra CallistoTech oppnår vi økt sikkerhet og kontroll ved opphold i lokalene våre. Ikke bare når det gjelder smittevern, men også med tanke på brannsikkerhet og ved en eventuell evakuering.

– Det er spennende å presentere ny teknologi, eller videreutvikle teknologiske løsninger som automatisk fører til innovasjon, sier Øystein Haugen.

– Allerede nå ser vi ting vi ønsker å optimalisere og videreutvikle. Og det er jo litt gøy å lære at Berggård Amundsen allerede har interessante produkter i sin portefølje som vi faktisk kan bruke videre i versjon 2.0. Nøkkelen ligger i skalerbare og fleksible løsninger, skalerbare både på produktsiden og på software, alt tilpasset kundens ønsker og krav, pris og funksjonalitet eller etter hvilket miljø den skal operere i, sier han.

– Nå får vi først gjennomføre en test i en periode, sier Claus Kristoffersen. Men det er ikke tvil om at vi i dette ser en mulighet for å kunne tilby våre samarbeidspartnere og kunder en innovativ løsning, som vil kunne genere mersalg i alle ledd.

CallistoTech ser fram til en spennende fase med test, og verdifulle tilbakemeldinger basert på kundens og deres kundegruppes behov og oppfattelse av løsningen.

 

Skal vi samarbeide?
Si hallo!

Hvis du har spørsmål eller ønsker kontakt, fyll ut skjemaet nedenfor