«Digitalisering» oppleves nok av mange som et «buzz word», men faktum er at mange virksomheter står ved starten av, eller allerede er dypt inne i en helt nødvendig reise. Ingen bransjer vil forbli uberørt av den digitale revolusjonen, og bør derfor hele tiden forsøke å ha et 2-3 års perspektiv på hvordan landskapet rundt seg vil se ut.

Og her ligger mye av utfordringen – det er omtrent umulig å forutse hvilke innovative og skiftende løsninger som vil dukke opp rundt oss i de kommende årene. Skifter som i ytterste konsekvens vil snu opp ned på hverdagen og den daglige driften i bedriften. Derfor bør endringsprosessene også ha fokus i det daglige, slik at man kan ta høyde for, og gjøre bedriften i stand til å tilpasse seg de endringene man måtte møte på en god måte. Selv om man fort relaterer dette til Darwins realitetslære med «survival of the fittest» der mange tolker det som at den sterkeste overlever, er det mer riktig å hevde at den mest tilpassingsdyktige vil ha best forutsetning for suksess.

 Eksemplene på digital transformasjon er mange, eksemplet vi liker best er Spotify. Da forgjengeren Napster ble etablert på starten av 2000 tallet ble den stoppet av amerikanske domstoler etter påtrykk fra musikkbransjen, men da var allerede ballen ubønnhørlig begynt å rulle.

 Spotify er et glimrende eksempel på hvordan en teknologisk nyvinning presser frem brukerendringer, som videre utløser en dominoeffekt i bransjen. Salget av LP og CD plater har stupt, noe som igjen har påvirket artistenes inntekter dramatisk. Royalties for spilletid på radio har falt kraftig, man selger nesten ikke lenger annet enn merchandise og billetter til konserter. For mange musikere betyr dette at man må i større grad ut på turne for å inntjening. Fra å være deres hovedkilde for inntekt, har plateinnspilling blitt et nødvendig onde. Artistene må gi ut plater for å bli sett på som aktuelle, slik at de får spillejobber. Plateinnspilling har rett og slett blitt dyr promotering. Butikkene på sin side, som tidligere tjente gode penger på platesalg, har måttet endre sine konsepter. Den svenske nettbutikken, cdon.com, annonserer nå blant annet for make-up, faglitteratur, spill og snøfresere.

 Den digitale reisen handler ikke om å konvertere analoge prosesser og manuelle steg til digitale prosesser. Det handler heller ikke om å legge et digitalt” lag” på business-as-usual.
Kjernen i digital transformasjon handler egentlig om å revurdere:

  • Hvordan vi engasjerer kunder, ansatte og markedet vårt
  • Med hvilke verktøy og på hvilke plattformer virksomheten drives
  • Hvordan produkter og tjenester leveres og brukes
  • Hvordan vi benytter tilgjengelig kunnskap

 Vi i CallistoTech har til sammen mange års erfaring med å bistå våre kunder i sin digitale transformasjonsreise, alt fra tilpasning av eksisterende systemportefølje til større endringsreiser der kunder står ovenfor store interne eller eksterne endringer.

Vi vektlegger analyse og problemforståelse for å kunne starte digitale endringsreiser på en god måte, enten det er transformasjon eller innovasjon. Virksomhetens kontekst og forretningsmodeller må inkluderes og forstås og brukes som underlag for å hjelpe kunden å stake ut riktig kurs. Vår metodikk er basert på følgende grunnpilarer:

  • Problemforståelse
  • Helhetlig situasjonsbilde og nå-tilstand
  • Kartlegging av rammebetingelser for endringsreisen, herunder eksterne faktorer som trender og andre ytre faktorer samt interne faktorer som digital modenhet og eksisterende arkitektur.
  • Perspektiv: Sammenlikning med tilsvarende virksomheter og bransjestandard

Selv om man ikke er i en tech-relatert bransje, vil etter hvert teknologi, digitalisering og automatisering også treffe i den bransjen som man kjenner så godt fra før. Om ikke i morgen, så på et eller annet tidspunkt.

Spørsmålet bør helst være: hvordan har man klart å endre seg, framfor om man bør endre seg.

La våre beste verktøy bli dine beste verktøy – ta kontakt for en «digitaliseringsprat».

 

 

Skal vi samarbeide?
Si hallo!

Hvis du har spørsmål eller ønsker kontakt, fyll ut skjemaet nedenfor