Etter flere oppslag i media, er det tydelig at strømpriser allerede nå er på et helt annet nivå enn ved samme tid i 2020. Ikke minst merker nok de aller fleste av oss dette også på strømregningen som kommer hver måned, særlig de av oss som lader bilen hjemme. Årsaken til prisstigningen er mange, og de strekker seg fra faktorer som klima og priser på råvarer, til rene forretningsmessige årsaker.

Som en konsekvens av økt etterspørsel etter strøm og høyere belastning, ønsker regjeringen at dagens strømnett skal utnyttes best mulig og har derfor vedtatt i forskrift å innføre effektbaserte tariffer eller nettleie fra 1. januar 2022. I praksis kan man si at dette direkte vil innebære at nettleien nå vil bli differensiert etter effekt på anlegget. Slik at kunder med et stort effektbehov vil få en høyere regning enn kunder med lavt effektbehov, noe som defineres etter hvor stor anlegget er.

Så kan man spørre seg om man da vil blir fakturert ut fra effekten anlegget er satt opp til å yte, eller om fakturering vil bli beregnet etter faktisk benyttet effekt. Sistnevnte kan til tider være krevende å måle, spesielt i et sameie eller borettslag. Derfor er det nok rimelig grunn til å tro at nettleien i de fleste tilfeller vil bli beregnet etter mulig maks kapasitet på anleggets hovedsikring. I praksis vil derfor et anlegg med inntil 125Amp bli fakturert lavere enn et anlegg som er beregnet for 400Amp.

Så hva gjør man da, når man skal gå til innkjøp av et ladesystem til borettslag eller sameie? Man har sikkert et ønske om å gå til anskaffelse av et fremtidsrettet anlegg med rikelig kapasitet, beregnet for både dagens og morgendagens behov – men hva innebærer egentlig det? Man kan allerede se eksempler der borettslag er blitt rådet til å gå for det nyeste og heftigste anlegget, det er jo tross alt fremtiden. Men når man i etterkant foretar målinger, oppdages det at det faktiske forbruket i borettslaget kun ligger på 40Amp.

«Trenger man å kjøpe Mercedes om man egentlig kan klare seg fint med en Toyota?» spør Richard Kampenhaug fra CallistoTech Advisory. «Vi ser nødvendigheten av at en nøytral part kan komme på banen og bistå kundene i sine valg.» sier han videre. Grunnen er enkel, det er lett å la seg styre og friste av de forskjellige tilbyderne når man egentlig ikke vet hva man faktisk trenger eller mangler tilstrekkelig tid, kunnskap og erfaring til å fatte de riktige avgjørelsene.

Richard Kampenhaug forteller videre at CallistoTech ønsker å hjelpe borettslag og sameier med å navigere i sin søken etter et godt ladeanlegg. «Vi anbefaler at de velger et sosialt ladeanlegg» sier Kampenhaug. Et sosialt ladeanlegg balanseres etter antall brukere, og vil i mange tilfeller gjøre at borettslaget kan begynne å tilby en sikker ladeløsning på den strømmen de har tilgjengelig pr.d.d.  «Vår erfaring er klar» sier Kampenhaug. «Veldig mange av tilbyderne har mer fokus på å tilby høye effekter, i stedet for å tilby sikre ladeløsninger som raskt kan bygges, og som heller kan oppgraderes etter behovet senere. Eksempelvis så blir det ofte anbefalt at det skal være 22KW tilgjengelig pr. punkt, selv om det kun er 20-30% av elbilene på markedet som kan lade på denne effekten. En annen faktor som ofte feilberegnes er samtidighetsfaktoren på lade anlegget, må anlegget dimensjoneres med 100% samtidighetsfaktor? Blir alle 50 laderne benyttet samtidig?»

Med sosialt anlegg mener man et anlegg som balanseres etter antall brukere, der man også oppretter et sosialt og riktig køsystem.

Ordet «framtidsrettet» er ofte forbundet med oppgraderinger og større investeringer, og man kan muligens også spørre seg hvor disse anbefalingene har sitt opphav. Hvor uavhengig kan en leverandør eller en installatør opptre mot en mulig kunde? «Det er her vi mener vi kan skape en verdi» sier Kampenhaug. «Ikke bare kan vi være en god sparringspartner for kundene og borettslag, men vi vil i tillegg fungere som et viktig bindeledd for både leverandør og installatører» avslutter han.

I de aller fleste tilfeller har man som tidligere nevnt allerede tilstrekkelig med strøm. Dersom man lager et godt sosialt anlegg med en god lastbalansering, er det derfor heller ikke alltid behov for å oppgradere og risikere unødvendige utgifter. Om behovet likevel skulle øke betraktelig på sikt, er det aldri for sent å oppgradere i ettertid.

Skal vi samarbeide?
Si hallo!

Hvis du har spørsmål eller ønsker kontakt, fyll ut skjemaet nedenfor