Prosjekt-
styring

i Callistotech

Ingen prosjekter er like. De er forskjellige av natur, og gjennomføringen preges både av ulike typer mennesker, kompleksitet, omfang, tidsrammer, teknologi, innovasjon, etc. Prosjektstyringen må derfor tilpasses hvert enkelt prosjekt.  

I CallistoTech har vi bred erfaring fra ledelse og styring av prosjekt og program der ulike metoder er benyttet i gjennomføringen. LEAN, PRINCE2, smidig og tradisjonell prosjektmetodikk er noe av det vi kan bistå med. Vi tilpasser selvsagt metode etter kundens behov og ønsker. Vi kan også bistå i innovasjonsprosjekter med ulike metoder og fossilisering av utredningsprosesser som eksempelvis BMC (Business Model Canvas), VPC (Value Proposition Canvas), etc.

Uavhengig av hvilke metoder som benyttes i prosjektet har vi i CallistoTech erfaring med at prosjektet aldri blir bedre enn prosjektbeskrivelsen. Vårt fokus er å sørge for at våre kunder får gjennomført en god oppstartsprosess med en tydelig behovskartlegging slik at grunnlaget for suksess øker. I denne fasen benytter vi oss av flere verktøy for å sikre at risikoreduserende tiltak blir gjennomført, og at prosjektorganiseringen blir optimalisert før vi går videre til gjennomføringsfasen.

Ivaretakelse av lovverk er viktig for oss, og vi har bygget inn kvalitetssikring i våre prosesser for prosjektstyring. Gjennom vårt kvalitetssystem sikrer vi effektivt at både vi selv og våre kunder overholder lovverk knyttet til blant annet personvern og informasjonssikkerhet. Vi har god kjennskap til både offentlighetsloven, personvernloven, opplæringsloven og forvaltningsloven, og kan dermed også bistå våre kunder i offentlig sektor på en trygg og god måte.

Det handler ikke om å gjøre de dårlige gode, men å gjøre de gode bedre!

Om du ønsker å vite mer om hvordan vi jobber med prosjektarbeid, eller er interessert i å vite hvordan vi kan bistå deg med ditt prosjekt vil vi gjerne at du tar kontakt med oss for en uforpliktende prat.