Smitte kan begrenses med teknologi

 

Koronasmitten fortsetter å bre om seg i Norge og vi ser stadig økende smittetall.  4. januar gikk regjeringen ut med nye strengere nasjonale smittetiltak for å redusere smittetrykket av Covid-19 i landet. Et av disse tiltakene er en anbefaling om at alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.

 

Regjeringen vil også i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes slike begrensninger og adgangskontroll.

Hver enkelt virksomhet må gjøre egne vurderinger, planlegge og iverksette de tiltak som de mener er nødvendige ut ifra utformingen av lokalene, størrelsen på virksomheten, kundegrunnlaget og praktiske hensyn. I tillegg må de sørge for god opplæring i smittevernrutiner for alle ansatte.

Adgangskontroll kan gjøres på flere måter. Til nå har forhandlere måttet kontrollere besøkstall av butikkene sine manuelt, eller med henstilling og informasjon til kunder om butikkens max kapasitet. I noen tilfeller ansettes ekstra personell eller sikkerhetsvakter.  Ved å ta i bruk automatisk persontelling, vil imidlertid denne oppgaven gjøres svært mye smidigere, riktigere og mer kostnadseffektivt.

Løsningen vår teller nøyaktig antall personer som kommer inn og ut av en butikk eller område og sender et varsel når butikken er nær maksimal kapasitet, eller det angitte terskelnivået. Ledere kan angi og endre terskelnivåer og opprette forskjellige soner med forskjellige innganger / utganger, samt konsesjonsområder eller på toaletter. På denne måten gir løsningen en klar oversikt over flere områder med samlet butikkapasitet inkludert.

Ansatte og ledere kan få tilgang til informasjonen på nettet, via et nettbrett i butikken eller på smarttelefon for å raskt kunne reagere i sanntid på levende beleggstall. Visuelle fargeindikatorer eller alarmer kan for eksempel benyttes for enklere å gjøre det mulig å umiddelbart agere når antallsbegrensing er i ferd med å forekomme.

Løsningen hjelper også forhandlere å ta beslutninger basert på datatrender i rapporter som systemet gir, slik at de deretter kan justere bemanningsnivåer og vakttider. Dette sparer ikke bare forhandlere for penger, men menneskelige ressurser og tid.

Løsningen bidrar til økt trygget, både for besøkende og de ansatte. Den vil også være til god hjelp etter at vi en gang får bukt med koronaepidemien, for eksempel dersom det skulle bryte ut brann, andre farlige situasjoner eller kanskje rett å slett fordi vi i etterkant vil være mer bevisste når det gjelder å oppholde seg i overfylte områder.

Løsningene kan tilpasses etter kundens behov og ønsker ved bruk av standard utstyr, eller noe du allerede har.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat dersom dette er interessant for deg og din virksomhet.

 

 

– THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE 
IS TO MAKE IT YOURSELF!

Skal vi samarbeide?
Si hallo!

Hvis du har spørsmål eller ønsker kontakt, fyll ut skjemaet nedenfor