Hvorfor velge oss?

Prosjektledelse 
Eller del av et team

Vi er din konsulent og sparringspartner.

Vi bistår med din suksess, ved enten å lede eller være en del av prosjektteamet ditt. 

 

Våre verktøy kan bli dine verktøy!

Våre tjenester

k

Marked, strategi og bearbeiding

 • Strategi
 • Salgs- og markedsledelse
 • Påvirkning av beslutningstakere
 • Nettverksbygging
 • Markedsføring
 • Partnerstrategi

 

 

Kravutforming

 • Kravanalyse
 • Hjelp til kundespesifikasjon
 • Utvikling/produksjon
 • Krav og spesifikasjoner
 • Dokumentasjon
 • Opplæring og kunnskapsformidling
,

Gjennomføring

 • Kontraktsstyring
 • Q&A prosjektledelse
 • Risikovurdering
 • Endringsledelse
 • Innkjøp
 • Dokumentkontroll
 • Hjelp til kundedialog
 • Evaluering
Z

Godkjenning

 • Teststyring
 • Verifikasjon/test
 • Overlevering
 • Lokal krisehjelp
 • Forberedelse av SLA og supportavtale
A

Drift

 • Optimalisering
 • Rapportering
 • Bistand ved utfordinger
 • Avlasting
Q

Avhendigelse

 • Gjenbruk og demontering
 • Bistand med videresalg