Øystein Haugen

Vi styrker laget, og ønsker Øystein Haugen velkommen til CallistoTech!

 

Det er veldig gledelig å informere om at vi har fått en ny ressurs på laget vårt! 1. mars begynte Øystein Haugen hos oss i stillingen som Chief Technology Officer.

Øystein har fra tidligere arbeidsforhold bred erfaring med å bistå kunder med digitale endringsreiser. Han har hjulpet selskap med å definere IT-strategi for eksisterende og ny applikasjonsportefølje, med fokus på både dagens og fremtidig behov. Han har også jobbet med å hjelpe selskap i digitale transformasjoner ved å implementere ERP- og CRM-løsninger. Øystein har også en solid prosjektlederbakgrunn fra både nyimplementeringer og migreringsprosjekter, og har erfaring med både tradisjonell og agil prosjektmetodikk. En av hans sterke sider er evnen til å tenke helhetlig med fokus på både prosesser og underliggende teknologi, og sammen med kunden finne den optimale løsningen utfra gitte rammebetingelser.

Han kommer i hovedsak til å jobbe med utvikling og forbedring av eksisterende og nye løsninger. Han vil også spille en sentral rolle ved levering av CallistoTech sine tjenester og utvikling av våre kunder.

Vi er overbevist om at Øystein vil være et godt tilskudd hos oss, og vi ønsker han velkommen på laget!

 

 

Skal vi samarbeide?
Si hallo!

Hvis du har spørsmål eller ønsker kontakt, fyll ut skjemaet nedenfor